Guferá – remene – o-krúžky

Guferá

Rotačné hriadeľové tesnenia sú dotykové tesniace prvky určené na utesnenie otáčajúcich sa hriadeľov a ďalších strojných súčastí. Majú kruhový tvar s otvorom pre priechod hriadeľa. Guferá dodáme zákazníkovi na mieru podľa požadovaného rozmeru, použitia a materiálu.

Klinové remene

klasický klinový remeň je stále jedným z najhospodárnejších pohonov pre ľahké až stredne zaťažené aplikácie. Ich výhodou je nízky prvotný náklad, jednoduchá obslužnosť, ľahká výmena poškodených remeňov, možnosť vysokých pomerov prenášaných síl, možnosť prenášať veľkú škálu rýchlostí.

Hnacie remene ozubené remene

mimoriadne odolné. Vďaka svojej vysokej pevnosti v pretrhnutí sú určené pre vysoké rázové zaťaženie. Vo všetkých bežných profiloch. Na rozdiel od klinových remeňov, ozubené remene odstraňujú riziko preklzu. Oproti pohonom využívajúcich reťaze tiež významne znižujú hlučnosť, sú bezúdržbové, ľahké a odolné voči olejom.

O-krúžky

O-krúžok je najrozšírenejším spôsobom tesnenia, pretože nie je náročný na priestor a jeho montáž je veľmi jednoduchá. Pri správnej konštrukcii drážok a vhodne zvolenom materiáli plní dlhodobo svoju funkciu ako pri statickom, tak pri dynamickom používaní v rozsahu teplôt povolených pre príslušný gumový materiál.

Poistné krúžky

Jedná sa o kovové upevňovacie prvky, ktoré zaisťujú čapy a hriadele proti posunu po osi, strojné súčasti v dierach či na hriadeľoch. Ponúkame dodanie v prevedení:

  • segerový poistný krúžok vonkajší – vnútorný
  • strmeňový poistný krúžok
  • vlnový poistný krúžok