Dopravníkové pásy pre banský priemysel

Gumové dopravníkové pásy sa používajú pri manipulácii so sypkým materiálom a kusovým nákladom. Dopravníkové pásy sú vhodné pre pieskovne, štrkovne, cementárne, vápenky, betonárne, kotolne, teplárne, spaľovne, cestné konštrukčné stroje, drevospracujúci priemysel, poľnohospodársky priemysel a ďalšie odvetvia

Dodávané produkty sa vyznačujú spoľahlivosťou a dlhou životnosťou.